۱۳۹۹ مرداد ۱۲, یکشنبه

عکس؛ کرونا/ایران: بیمارستان ما و بیمارستان اونا

عکس؛ کرونا/ایران: بیمارستان ما و بیمارستان اونا
عکس زیر: تصویر مقایسه‌ای که از روز گذشته در فضای مجازی دست به دست می‌شود و اشاره ای است به تبعیض در رسیدگی به یک بیماری عادی کرونا در قیاس با فردی چون علی لاریجانی .این تصویر با تیتر «بیمارستان مسیح دانشوری ما و بیمارستان مسیح دانشوری اونا» منتشر شده است.

قتل یک کولبر در مرزهای چالدران

قتل یک کولبر در مرزهای چالدرانهەنگاو: یک کولبر جوان در حین کولبری در مرزهای چالدران با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسید.

یک ماه بی خبری از سرنوشت یک جوان اهل مریوان

یک ماه بی خبری از سرنوشت یک جوان اهل مریوان

هەنگاو: یک جوان اهل مریوان کە حدودا یک ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

بازداشت یک دختر اهل بوکان و انتقال وی بە اطلاعات ارومیە

بازداشت یک دختر اهل بوکان و انتقال وی بە اطلاعات ارومیە
هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک دختر اهل بوکان از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و سرنوشت وی نامعلوم می باشد.

صدور حکم پنج سال حبس برای یک شهروند اهل سنندج

صدور حکم پنج سال حبس برای یک شهروند اهل سنندج
هەنگاو: یک شهروند اهل سنندج کە اردیبهشت ماه امسال از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود، بە تحمل پنج سال حبس محکوم گردید.

اعدام در زندان مرکزی سنندج

اعدام در زندان مرکزی سنندج

صبح روز پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹ حکم اعدام یک زندانی به نام "مرتضی پیرخضری" به اتهام قتل در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمد.

اعدام سه زندانی در زندان لاکان رشت

اعدام سه زندانی در زندان لاکان رشت

*صبح روز شنبه ۴ مرداد ۹۹ حکم اعدام یک زندانی به اتهام قتل به نام "مرتضی رفاهی" متاهل و پدر یک دختر ۱۴ ساله و یک پسر ۹ ساله در زندان لاکان رشت به اجرا درآمده است.

عکس؛ کرونا/ایران: بیمارستان ما و بیمارستان اونا

عکس؛ کرونا/ایران: بیمارستان ما و بیمارستان اونا عکس زیر: تصویر مقایسه‌ای که از روز گذشته در فضای مجازی دست به دست می‌شود و اشاره ای است به ت...